Øvrige tilbud

Center Bøgely har en række øvrige tilbud i samarbejde med lokale partnere.

Antabus- og alkometerkontrol

Vi samarbejder med Kriminalforsorgen i Esbjerg om opfølgning og støtte til personer i lokalområdet, som er dømt til antabus eller alkometerkontrol.

Alternativ afsoning

Et ophold på Center Bøgely kan efter godkendelse, og hvor det skønnes formålstjenligt, benyttes som alternativ til afsoning i fængsel. En sådan ordning indebærer, at der aftales særlige vilkår for opholdet.

§85-tilbud

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Varde Kommune om, at vi kan yde varig støtte i egen bolig fra Center Bøgely (§85), hvis der er behov for det.