Egenbetaling

Logi: 81.- kr. pr påbegyndt døgn.

Kost: 86.- kr. pr påbegyndt døgn.

Egenbetalingen betales forud for hver måned. Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, skal som udgangspunkt ikke betale for logi. 

Udover egenbetalingen er der en døgntakst, som hjemkommunen skal afholde. Døgntaksten er på 817 kr. (2017).