Egenbetaling

Logi: 87.- kr. pr påbegyndt døgn.

Kost: 87.- kr. pr påbegyndt døgn.

Egenbetalingen for kost betales forud for hver måned og opkræves af Center Bøgely. 

Egenbetaling for logi opkræves at din hjemkommune. Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, skal som udgangspunkt ikke betale for logi. 

Udover egenbetalingen er der en døgntakst, som hjemkommunen skal afholde. Døgntaksten er på 823 kr. (2018).