Egenbetaling 2019

Logi: 89 kr. pr. døgn.

Opkrævning af egenbetaling for logi foretages af beboerens hjemkommune. Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, skal som udgangspunkt ikke betale for logi - og under særlige økonomiske omstændigheder, kan kommunen træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen. 

 

Kost: 87 kr. pr. døgn.

Betales forud direkte til Center Bøgely.

 

Bruttotakst 1185 kr. pr. døgn.

Borgerens hjemkommune skal betale en døgntakst på 1096 kr. Taksten bliver opkrævet som en Bruttotakst, hvilket betyder at logi er indeholdt i taksten (1096+89=1185). Hjemkommunen opkræver borgerens egenbetaling for logi.