Brugerforeningen

På Center Bøgely har vi oprettet en brugerforening, som har til formål at skabe økonomisk mulighed for at arrangere mange forskellige former for arrangementer alt efter medlemmernes ønsker. Det kan være foredrag, biografture, musisk underholdning, bowling, fitnesscentre, billard, løb, Varde Sommerspil, fisketure og sportsarrangementer. Desuden forsøger vi at arrangere 1-dags ture hvert forår og efterår med bus til seværdigheder rundt om i landet, og ligeledes forsøger vi at lave en sommerferie hvert år for foreningens medlemmer.

Alle foreningens aktiviteter foregår i et rusfrit miljø under støttende forhold via personalet på Center Bøgely.

Brugerforeningen søger midler fra legater og fonde, og yder tilskud til arrangementer ved at betale halvdelen af den reelle udgift ved minimum 2 deltagere. Ligeledes søger Brugerforeningen tilskud fra fonde m.v. til sommerferie og 1-dags ture for foreningens medlemmer.

Brugerforeningen har ca. 40 medlemmer. Beboere på Center Bøgely er automatisk medlem af Brugerforeningen. Desuden er mange tidligere beboere medlem af Brugerforeningen. Ved fraflytning fra Center Bøgely bevarer man gratis sit medlemskab indtil udgangen af det pågældende kalenderår. Derefter betales kontingent for medlemskab. Der betales kontingent (som fastsættes af generalforsamlingen) til Brugerforeningen 1 gang årligt. Kontingentet i 2016 er 60 kr.

Andre, som har deres daglige gang og tilknytning til Bøgely, kan søge om optagelse via Brugerforeningens bestyrelse. Kontakt Vanessa Flensborg Madsen - vanm(at)varde.dk, 23 67 58 24.

Foreningen er uafhængig af Center Bøgelys drift og økonomi.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com