Husorden

På Center Bøgely er det ikke tilladt at være fuld eller påvirket af euforiserende stoffer. Beboere, der er synligt påvirket, henvises til eget værelse, indtil promillen eller virkningen af stofferne er aftaget.

Ved gentagne tilbagefald, og hvor beboeren reelt ikke ønsker at samarbejde omkring sit misbrug, kan det få den konsekvens, at beboeren må flytte til et andet forsorgshjem, hvor det er tilladt at være i et aktivt misbrug.

Øvrige husorden-regler:

  • Alle beboere skal deltage i morgenmødet kl. 8.30 alle hverdage. Hvis man ikke dukker op, bliver man vækket. Og hvis man ikke åbner, lukker vi os selv ind for at sikre, at der ikke er noget galt.
  • Alle beboere skal holde sit eget værelse rent og deltage i fælles rengøring.
  • Ambulante brugere skal forlade Center Bøgely senest kl. 21.45 i hverdagene, lørdag kl. 20.45 og søndag kl. 19.45.  
  • Overnattende gæster efter forudgående aftale med personalet
  • Der skal være ro efter kl. 22.
  • Husdyr er ikke tilladt. Mindre husdyr som fugle eller fisk er muligt efter aftale med personalet. 
  • Fravær på et døgn eller mere meddeles til personalet. Uanmeldt fravær på mere end 3 døgn medfører automatisk udskrivning. Værelset bliver tømt og tingene opmagasineret i kælder. Hvis tingene ikke er afhentet inden for 3 måneder, bliver de smidt ud til genbrug.
  • Af sikkerhedsmæssige grunde (sygdom, brand, reparationer m.v.) har personalet uden forudgående aftale adgang til beboerværelserne. Den enkelte beboer vil få besked, hvis dette er sket.
javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com