Værdier og vision

Center Bøgelys idégrundlag er identisk med KFUM´s Sociale Arbejde, som tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Ethvert menneske er ubetinget værdifuldt. Alle har ret til et værdigt liv og krav på en menneskeværdig behandling.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i det kristne menneskesyn, har vi formuleret 4 grundlæggende værdier, som er basis for alt arbejde på Center Bøgely.

Rummelighed: På Center Bøgely er der plads til forskelligheder, og her vil du blive set, hørt og forstået. Vi anerkender dig og dine værdier, og du vil blive mødt med varme, åbenhed og nærvær.

Fællesskab: På Center Bøgely lægger vi vægt på sammenhold og netværksskabende aktiviteter, idet vi anser det som et basalt menneskeligt behov.

Ordentlighed: På Center Bøgely er vi ansvarlige i ord og handlinger, og møder mennesker med høj faglighed og respekt.

Nysgerrighed: Vi ser nysgerrighed som en værdi og et redskab til at lære nyt om både andre og os selv. Det ukendte bliver kendt.

Vision

At det enkelte menneske opnår et vendepunkt i livet og bliver i stand til at mestre eget liv

Mission

At motivere og skabe individuelle målrettede forløb i samarbejde med det enkelte menneske.

  • Vi skaber motivation og muligheder gennem samarbejde og relationer
  • Vi skaber rammerne for, at det enkelte menneske kan få sine basale behov opfyldt gennem rummelighed, nærvær, tillid, dialog og samarbejde.

 

På Bøgely kan man snakke om de ting, der er svært. Jeg har haft mange konstruktive samtaler med min kontaktperson om, hvordan jeg har det.

Mikael, tidligere beboer

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com