Efterforsorg

Center Bøgely tilbyder efterforsorg ud fra CTI-metoden (Critical Time Intervention). CTI kan tilbydes til beboere fra Varde Kommune, som har opholdt sig på Center Bøgely. Formålet er at sikre, at overgangen til egen bolig bliver god, så den tidligere beboer får succes med at være og blive i sit egen hjem. Det sker via massiv støtte i eget hjem, samt ved at styrke den tidligere beboers netværk. Det har vist sig, at CTI metoden har givet de bedste resultater for den gruppe af borgere, som typisk bor på Center Bøgely.

Målgruppen er beboere med sociale-, psykiske- og/eller misbrugsproblemer, der betyder, at beboeren har behov for støtte og hjælp i overgangen til egen bolig og til genetableringen af kontakt til lokalmiljøet. Kontaktpersonen for beboeren på Center Bøgely vurderer i samarbejde med CTI-medarbejderen, om beboeren vil have gavn af efterforsorg. Efterforsorgens omfang vurderes individuelt, og vil være faseafhængig.

CTI-forløbet er opdelt i tre faser af tre måneders varighed, og strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Der er tale om en intensiv indsats med faldende intensitet, der gennemføres af en CTI-medarbejder.

Første fase: Planlægning og igangsættelse af forløbet, hvor kontakten mellem beboeren og CTI-medarbejderen er mest intensiv.

Anden fase: Afprøvning og tilpasning af forløbet. Støttepersonerne for beboeren overtager gradvist det primære ansvar for at sikre, at beboeren får den støtte, som han/hun har behov for i sin hverdag. Kontakten mellem CTI-medarbejderen og borgeren er mindre intensiv end i 1. fase.

Tredje fase: Ansvarsoverdragelse og forankring af forløbet. Ansvaret for borgerens fremtidige støtte bliver overdraget til borgeren selv og til det støttenetværk, som er blevet etableret undervejs i CTI-forløbet. Efter 3. fase afsluttes CTI-forløbet.

Man får trygheden til at opsøge noget nyt, når man ved, at man har en base. Man kan sammenligne det med et lille barn, der søger ud i verden og så sommetider tilbage til trygheden hos sin mor. Det er ikke helt tosset, hvis vi kan være det i overgangen til egen bolig og nogle år efter.

Mads Edwards, forstander på Center Bøgely

Hjælp til en ny begyndelse

Mikael er en af dem, der har haft glæde af først at bo på Center Bøgely, og efterfølgende være tilknyttet stedet via efterforsorg.
Læs hans historie.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com