Egenbetaling 2020

Logi: 89 kr. pr. døgn.

Opkrævning af egenbetaling for logi foretages af beboerens hjemkommune. Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, skal som udgangspunkt ikke betale for logi - og under særlige økonomiske omstændigheder, kan kommunen træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen. 

 

Kost: 75 kr. pr. døgn.

Betales forud direkte til Center Bøgely.

 

Bruttotakst 1195 kr. pr. døgn.

Beboernes hjemkommune skal betale en døgntakst på 1106 kr. Taksten bliver opkrævet som en Bruttotakst, hvilket betyder at logi er indeholdt i taksten (1106+89=1195). Hjemkommunen opkræver beboernes egenbetaling for logi. 

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com